» Bitllet urbà    1,00€      
» Bitllet interurbà* 1,70€
» T-10 urbana     5,00 €
» T-10 interurbana*  9,50 € 

La targeta T-10 no és d’un sol ús sinó que es pot recarregat tantes vegades com calgui.
La targeta T-10 té un preu de dipòsit de 2,00€ que es reemborsaran si es retorna la T-10, excepte que sigui una targeta especial de caire promocional i ho especifiqui.

* Quan es pugi al bus, a les parades:
→ Avià – Carretera
→ Avià – Ateneu
→ Avià – Barri de la Creu